Výroba palív a plynových olejov

Výroba palív a plynových olejov, ktoré sú vyrábané zhodnocovaním plastových odpadov procesom termokatalytickej depolymerizácie polyolefínu, čiže rozkladom dlhých reťazcov plastových materiálov na fluidnú zmes nasýtených uhľovodíkov.


Likvidácia plastového odpadu
PP, PE, HDPE, LDPE

Ľahký vykurovací olej

Druhotné palivo – nafta

MAZUT – Široká frakcia